การทำสติปัฏฐานมี 2 ขั้นตอน ขั้นเพื่อให้เกิดสติ กับขั้นเพื่อให้เกิดปัญญา

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554

กลัวบาปเพราะต้องใช้สัตว์ทดลอง

ที่มา Doo Jit ช่องของ pongpetch- เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องใช้สัตว์มาทดลองเพื่อช่วยมนุษย์ จะเป็นบุญหรือเป็นบาป
- ไม่สบายใจเพราะกังวลเรื่องต่างๆ ควรทำอย่างไร

คุณดังตฤณ บรรยาย ตอบคำถามธรรมะที่โรงแรมเซ็นจูรี่ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2553

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังบทความของบล็อก