การทำสติปัฏฐานมี 2 ขั้นตอน ขั้นเพื่อให้เกิดสติ กับขั้นเพื่อให้เกิดปัญญา

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554

เจริญสติกับการท่องหนังสือสอบ

ที่มา Doo Jit ช่องของ pongpetch- ทำไมจึงอ่านหนังสือท่องจำตำราเรียน จึงทำได้ยากกว่านั่งสมาธิ เจริญสติ และทำอย่างไรจึงจะแก้ไขได้
- ดูจิตขณะอ่านหนังสือสอบ

คุณดังตฤณ บรรยาย ตอบคำถามธรรมะที่โรงแรมเซ็นจูรี่ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2553

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังบทความของบล็อก