การทำสติปัฏฐานมี 2 ขั้นตอน ขั้นเพื่อให้เกิดสติ กับขั้นเพื่อให้เกิดปัญญา

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554

ดื่มสุราในงานสังคมกลัวผิดศีล

ที่มา Doo Jit ช่องของ pongpetch- ตั้งใจถือศีล แต่ไปงานสังคมแล้วต้องดื่มไวน์ ควรทำอย่างไร

คุณดังตฤณ บรรยาย ตอบคำถามธรรมะที่โรงแรมเซ็นจูรี่ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2553
จัดโดยสมาคมศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังบทความของบล็อก