การทำสติปัฏฐานมี 2 ขั้นตอน ขั้นเพื่อให้เกิดสติ กับขั้นเพื่อให้เกิดปัญญา

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554

จิตหวนคิดปรามาสพระรัตนตรัยบาปไหม

ที่มา Doo Jit ช่องของ pongpetch- จิตคิดปรามาสพระรัตนตรัยของมันเอง จะเป็นอนันตริยกรรมไหม และควรทำอย่างไร

- คุณดังตฤณบรรยายธรรมแก่ผู้สนใจ ที่วัดอมรินทรารามวรวิหาร เมื่อวันที่ 20 กพ. 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังบทความของบล็อก