การทำสติปัฏฐานมี 2 ขั้นตอน ขั้นเพื่อให้เกิดสติ กับขั้นเพื่อให้เกิดปัญญา

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

คุณดังตฤณเป็นศิษย์ใคร

ที่มา You Tube

โดย pongpetch
- คุณดังตฤณเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ท่านไหน
- คุณดังตฤณเป็นเป็นศิษย์พระอาจารย์ปราโมทย์ใช่หรือไม่
- กรณีพระอาจารย์ปราโมทย์
- ศรัทธากับความขัดแย้งในชาวพุทธ
: คุณดังตฤณ บรรยายธรรม ณ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 พ.ย.2552

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังบทความของบล็อก