การทำสติปัฏฐานมี 2 ขั้นตอน ขั้นเพื่อให้เกิดสติ กับขั้นเพื่อให้เกิดปัญญา

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

คนต้นแบบ ดังตฤณตอนที่1

ที่มา You Tube

โดย pongpetch

คนต้นแบบ ดังตฤณตอนที่1 1/6


คนต้นแบบ ดังตฤณตอนที่1 1/6คนต้นแบบ ดังตฤณตอนที่1 2/6คนต้นแบบ ดังตฤณตอนที่1 3/6คนต้นแบบ ดังตฤณตอนที่1 4/6คนต้นแบบ ดังตฤณตอนที่1 5/6คนต้นแบบ ดังตฤณ ตอนที่1 6/6


ไม่มีความคิดเห็น:

คลังบทความของบล็อก