การทำสติปัฏฐานมี 2 ขั้นตอน ขั้นเพื่อให้เกิดสติ กับขั้นเพื่อให้เกิดปัญญา

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ใครอยากไปนิพพาน ลองฟังทางนี้ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๓๔

หลวงพ่อปราโมทย์ ปราโมชโช

แผ่นที่ 34

คำชี้แจงการดาวน์โหลด อ่าน
MP3WMA
128Kb64Kb
วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553(A)28,760 KB14,348 KB10,972 KB
วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553(B)54,697 KB27,285 KB20,857 KB
วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2553(A)29,441 KB14,687 KB11,230 KB
วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2553(B)50,495 KB25,189 KB19,259 KB
วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 255330,303 KB15,117 KB11,557 KB
วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2553(A)29,080 KB14,507 KB11,091 KB
วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2553(B)53,742 KB26,809 KB20,493 KB
วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 255326,588 KB13,264 KB10,144 KB
วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 255363,511 KB31,681 KB24,220 KB
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 255329,775 KB14,854 KB11,358 KB
วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 255329,029 KB14,482 KB11,074 KB
วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2553(A)27,564 KB13,751 KB10,515 KB
วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2553(B)60,353 KB30,106 KB23,014 KB
วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2553(A)27,042 KB13,491 KB10,314 KB
วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2553(B)53,326 KB26,601 KB20,336 KB
วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 255328,763 KB14,349 KB10,972 KB
วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2553(A)30,585 KB15,258 KB11,668 KB
วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2553(B)54,277 KB27,075 KB20,696 KB


ที่มา วิมุตติ

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังบทความของบล็อก