การทำสติปัฏฐานมี 2 ขั้นตอน ขั้นเพื่อให้เกิดสติ กับขั้นเพื่อให้เกิดปัญญา

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ใครอยากไปนิพพาน ลองฟังทางนี้ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๓๒

หลวงพ่อปราโมทย์ ปราโมชโช

แผ่นที่ 32

คำชี้แจงการดาวน์โหลด อ่าน


MP3WMA
128Kb64Kb
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 255228,909 KB14,422 KB11,027 KB
วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 255226,324 KB13,133 KB10,040 KB
วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2552(A)24,391 KB12,168 KB9,303 KB
วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2552(B)56,969 KB28,418 KB21,725 KB
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2552(A)25,373 KB12,658 KB9,678 KB
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2552(B)54,879 KB27,376 KB20,928 KB
วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2552(A)27,635 KB13,786 KB10,539 KB
วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2552(B)43,815 KB21,857 KB16,708 KB
วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 255224,144 KB12,045 KB9,210 KB
วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 255228,139 KB14,038 KB10,731 KB
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2552(A)21,976 KB10,964 KB8,382 KB
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2552(B)53,409 KB26,642 KB20,367 KB
วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 255225,385 KB12,664 KB9,683 KB
วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 255226,898 KB13,419 KB10,259 KB
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2552(A)23,609 KB11,778 KB9,005 KB
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2552(B)53,862 KB26,868 KB20,542 KB
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2552(A)27,518 KB13,728 KB10,497 KB
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2552(B)45,840 KB22,867 KB17,481 KB
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2552(A)25,181 KB12,563 KB9,607 KB
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2552(B)55,029 KB27,450 KB20,988 KB
ที่มา วิมุตติ

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังบทความของบล็อก