การทำสติปัฏฐานมี 2 ขั้นตอน ขั้นเพื่อให้เกิดสติ กับขั้นเพื่อให้เกิดปัญญา

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ใครอยากไปนิพพาน ลองฟังทางนี้ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๓๓

หลวงพ่อปราโมทย์ ปราโมชโช

แผ่นที่ 33

คำชี้แจงการดาวน์โหลด อ่าน


MP3WMA
128Kb64Kb
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2552(A)28,024 KB13,981 KB10,694 KB
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2552(B)51,048 KB25,465 KB19,466 KB
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2552(A)24,655 KB12,300 KB9,407 KB
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2552(B)46,210 KB23,052 KB17,623 KB
วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2552(A)28,751 KB14,343 KB10,965 KB
วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2552(B)54,474 KB27,174 KB20,771 KB
วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 255227,049 KB13,494 KB10,318 KB
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 255226,087 KB13,014 KB9,952 KB
วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 255225,786 KB12,864 KB9,837 KB
วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2552(A)26,426 KB13,183 KB10,082 KB
วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2552(B)55,410 KB27,641 KB21,131 KB
วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 255232,018 KB15,973 KB12,213 KB
วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 255332,368 KB16,147 KB12,348 KB
วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 255327,751 KB13,844 KB10,588 KB
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 255347,668 KB23,779 KB18,179 KB
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553(A)26,542 KB13,241 KB10,126 KB
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553(B)50,862 KB25,372 KB19,400 KB
วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553(A)30,091 KB15,011 KB11,480 KB
วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553(B)57,548 KB28,707 KB21,946 KB

ที่มา วิมุตติ

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังบทความของบล็อก