การทำสติปัฏฐานมี 2 ขั้นตอน ขั้นเพื่อให้เกิดสติ กับขั้นเพื่อให้เกิดปัญญา

วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว

ที่มา pongpetch,Channel

เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 2/6 คุณดังตฤณ บรรยายที่ การไฟฟ้านครหลวง ชิดลม
เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2552

เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 1/6
เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 2/6เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 3/6เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 4/6เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 5/6เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 6/6

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังบทความของบล็อก