การทำสติปัฏฐานมี 2 ขั้นตอน ขั้นเพื่อให้เกิดสติ กับขั้นเพื่อให้เกิดปัญญา

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ใครอยากไปนิพพาน ลองฟังทางนี้ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๔๒

ที่มา วิมุตติ

แผ่นที่ 42MP3
WMA


128Kb64Kb
48Kb
วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2554(A) 26,054 KB 13,029 KB
9,914 KB
วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2554(B) 41,911 KB 20,957 KB
15,947 KB
วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2554 21,342 KB 10,673 KB
8,121 KB
วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2554 27,449 KB 13,727 KB
10,444 KB
วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2554(A) 26,220 KB 13,112 KB
9,976 KB
วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2554(B) 49,657 KB 24,830 KB
18,892 KB
วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2554(A) 27,610 KB 13,807 KB
10,506 KB
วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2554(B) 50,240 KB 25,122 KB
19,115 KB
วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2554(A) 24,825 KB 12,415 KB
9,449 KB
วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2554(B) 31,803 KB 15,904 KB
12,100 KB
วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2554(A) 25,177 KB 12,591 KB
9,583 KB
วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2554(B) 41,543 KB 20,774 KB
15,808 KB
วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2554 25,134 KB 12,569 KB
9,563 KB
วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2554 25,369 KB 12,686 KB
9,654 KB
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2554(A) 22,910 KB 11,457 KB
8,718 KB
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2554(B) 38,030 KB 19,017 KB
14,470 KB
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2554(A) 28,231 KB 14,118 KB
10,742 KB
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2554(B) 44,687 KB 22,346 KB
17,002 KB
วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2554 29,470 KB 14,737 KB
11,213 KB
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2554 28,131 KB 14,068 KB
10,705 KB
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2554 28,122 KB 14,063 KB
10,700 KB
วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554 25,689 KB 12,847 KB
9,777 KB

คำชี้แจงการดาวน์โหลด อ่าน
1.ขอแนะนำให้ทุกท่านดาวน์โหลดไฟล์ไปเก็บไว้ที่เครื่องก่อนที่จะฟัง ไม่ควรฟังจากเซิร์ฟเวอร์โดยตรง
เพราะจะทำให้เกิดการดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ทุกครั้งที่ทำการฟัง
และยังจะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรทางด้านเน็ตเวอร์คมากขึ้นทั้งที่สามารถหลีกเลี่ยงได้
2.วิธีการดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ไปฟังนั้น แยกตามบราวเซอร์ได้ดังนี้
1.IE (Internet Explorer) ให้กดคลิ้กปุ่มขวา จะมีชอร์ตคัตเมนูขึ้นมา
ให้เลือก Save As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไวัในโพลเดอร์ที่ต้องการ
2.Mozilla Firefox ให้กดคลิกปุ่มขวา จะมีชอร์ตคัตเมนูขึ้นมา
ให้เลือก Save Link As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ที่ต้องการ
3.Mac
1.หากเป็นเมาส์แบบ 2 ปุ่ม ให้คลิกปุ่มขวา จะมี Dialog Box ขึ้นมา
ให้เลือก Save File As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไว้ในไดเร็คทอรีที่ต้องการ
2.หากเป็นเมาส์แบบ 1 ปุ่ม ให้กดปุ่ม command หรือปุ่มรูปแอปเปิ้ล แล้วคลิก
จะมีชอร์ตคัตเมนูขึ้นมา ให้เลือก Save File As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไว้ในไดเร็คทอรีที่ต้องการ
3.การใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด หรือช่วยเร่งดาวน์โหลด เช่น FlashGet จะไม่สามารถใช้งานได้อีก
เพราะเซิร์ฟเวอร์จะมองว่าเป็นการโจมตี แล้วจะทำให้ไม่สามารถดาวน์โหลดได้
โดยจะมีอาการประหลาดหลายอย่าง เช่น ดาวน์โหลดวนไปมาไม่เสร็จสักที
หรือไม่สามารถดาวน์โหลดได้เลย
4.สำหรับผู้ที่ใช้ Mozilla Firefox และใช้ Add on เพื่อช่วยดาวน์โหลดนั้น
สามารถใช้ DownThemAll ได้โดยไม่มีปัญหาอะไร
แต่การดาวน์โหลดที่เกิดขึ้น จะมีเพียง session เดียว ไม่สามารถแตกไฟล์ได้
5.ท่านที่ดาวน์โหลดแล้วไม่เห็นขนาดไฟล์ ขอให้เข้าใจว่าเป็นลักษณะอาการที่เป็นปกติ
เพราะจะช่วยให้โปรแกรมที่โจมตี ไม่สามารถทำงานได้ เพราะไม่สามารถประเมินได้ว่า
ควรจะโจมตีที่ไฟล์ใด

ในกรณีที่ท่านประสบปัญหาในการดาวน์โหลด
ขอให้แจ้งมาที่ support.wimutti.net@gmail.com โดยให้แจ้งพร้อมรายละเอียดดังนี้
1.ประเทศที่ท่านอยู่ในขณะที่ดาวน์โหลด และเวลาที่เป็นเวลาท้องถิ่น (Local Time)
พร้อมเวลาที่ทด (Daylight Saving Time: DST) ถ้ามี
2.บราวเซอร์ที่ท่านใช้
3.ไฟล์ที่ท่านดาวน์โหลด
4.หน้าที่ท่านเข้าไปดาวน์โหลด
5.เซิร์ฟเวอร์ที่ท่านดาวน์ ซึ่งในข้อ 3, 4 และ 5 หากท่านส่ง url
หรือลิงก์ที่ปรากฎในช่อง address ของบราวเซอร์มา ก็ใช้ได้เหมือนกัน
6.ข้อความ Error ที่ได้รับ (ข้อนี้สำคัญมาก เพราะหากไม่บอก
ทางผู้ทำหน้าที่ให้การช่วยเหลือจะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้
และจะต้องสอบถามกลับไป ซึ่งจะทำให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา)

ขอแสดงความนับถือ
wimutti.net

ซ่อน

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังบทความของบล็อก