การทำสติปัฏฐานมี 2 ขั้นตอน ขั้นเพื่อให้เกิดสติ กับขั้นเพื่อให้เกิดปัญญา

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ไตรลักษณ์ ยอดแห่งปัญญา หลวงพ่อธี วิจิตตธัมโม

ที่มา

ไตรลักษณ์ ยอดแห่งปัญญา หลวงพ่อธี วิจิตตธัมโม 1ไตรลักษณ์ ยอดแห่งปัญญา หลวงพ่อธี วิจิตตธัมโม 2ไตรลักษณ์ ยอดแห่งปัญญา หลวงพ่อธี วิจิตตธัมโม 3ไตรลักษณ์ ยอดแห่งปัญญา หลวงพ่อธี วิจิตตธัมโม 4ไตรลักษณ์ ยอดแห่งปัญญา หลวงพ่อธี วิจิตตธัมโม 5ไตรลักษณ์ ยอดแห่งปัญญา หลวงพ่อธี วิจิตตธัมโม 6ไตรลักษณ์ ยอดแห่งปัญญา หลวงพ่อธี วิจิตตธัมโม 7ไตรลักษณ์ ยอดแห่งปัญญา หลวงพ่อธี วิจิตตธัมโม 8ไตรลักษณ์ ยอดแห่งปัญญา หลวงพ่อธี วิจิตตธัมโม 9ไตรลักษณ์ ยอดแห่งปัญญา หลวงพ่อธี วิจิตตธัมโม 10ตรลักษณ์ ยอดแห่งปัญญา หลวงพ่อธี วิจิตตธัมโม 11

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังบทความของบล็อก