การทำสติปัฏฐานมี 2 ขั้นตอน ขั้นเพื่อให้เกิดสติ กับขั้นเพื่อให้เกิดปัญญา

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ใครอยากไปนิพพาน ลองฟังทางนี้ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๔๑

ที่มา วิมุตติ

แผ่นที่ 41
MP3 WMA

128Kb64Kb 48Kb
วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฏาคม 2554 29,382 KB 14,658 KB 11,208 KB
วันเสาร์ที่ 16 กรกฏาคม 2554(A) 26,115 KB 13,029 KB 9,963 KB
วันเสาร์ที่ 16 กรกฏาคม 2554(B) 38,191 KB 19,052 KB 14,564 KB
วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฏาคม 2554 29,271 KB 14,603 KB 11,164 KB
วันเสาร์ที่ 30 กรกฏาคม 2554(A) 27,153 KB 13,546 KB 10,356 KB
วันเสาร์ที่ 30 กรกฏาคม 2554(B) 49,121 KB 24,504 KB 18,731 KB
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2554 22,772 KB 11,388 KB 8,667 KB
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2554 27,074 KB 13,539 KB 10,303 KB
วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2554 28,631 KB 14,318 KB 10,895 KB
วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2554 25,978 KB 12,991 KB 9,886 KB
วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2554(A) 30,915 KB 15,459 KB 11,762 KB
วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2554(B) 38,623 KB 19,313 KB 14,695 KB
วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2554 30,690 KB 15,347 KB 11,679 KB
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2554 26,441 KB 13,223 KB 10,062 KB
วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2554(A) 28,765 KB 14,385 KB 10,946 KB
วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2554(B) 51,899 KB 25,951 KB 19,744 KB
วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2554 27,099 KB 13,551 KB 10,314 KB
วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2554 27,157 KB 13,581 KB 10,334 KB
วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2554 50,438 KB 25,221 KB 19,188 KB
วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2554(A) 25,786 KB 12,895 KB 9,813 KB
วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2554(B) 37,513 KB 18,759 KB 14,273 KB
วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2554 29,176 KB 14,590 KB 11,102 KB

คำชี้แจงการดาวน์โหลด อ่าน
1.ขอแนะนำให้ทุกท่านดาวน์โหลดไฟล์ไปเก็บไว้ที่เครื่องก่อนที่จะฟัง ไม่ควรฟังจากเซิร์ฟเวอร์โดยตรง
เพราะจะทำให้เกิดการดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ทุกครั้งที่ทำการฟัง
และยังจะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรทางด้านเน็ตเวอร์คมากขึ้นทั้งที่สามารถหลีกเลี่ยงได้
2.วิธีการดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ไปฟังนั้น แยกตามบราวเซอร์ได้ดังนี้
1.IE (Internet Explorer) ให้กดคลิ้กปุ่มขวา จะมีชอร์ตคัตเมนูขึ้นมา
ให้เลือก Save As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไวัในโพลเดอร์ที่ต้องการ
2.Mozilla Firefox ให้กดคลิกปุ่มขวา จะมีชอร์ตคัตเมนูขึ้นมา
ให้เลือก Save Link As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ที่ต้องการ
3.Mac
1.หากเป็นเมาส์แบบ 2 ปุ่ม ให้คลิกปุ่มขวา จะมี Dialog Box ขึ้นมา
ให้เลือก Save File As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไว้ในไดเร็คทอรีที่ต้องการ
2.หากเป็นเมาส์แบบ 1 ปุ่ม ให้กดปุ่ม command หรือปุ่มรูปแอปเปิ้ล แล้วคลิก
จะมีชอร์ตคัตเมนูขึ้นมา ให้เลือก Save File As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไว้ในไดเร็คทอรีที่ต้องการ
3.การใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด หรือช่วยเร่งดาวน์โหลด เช่น FlashGet จะไม่สามารถใช้งานได้อีก
เพราะเซิร์ฟเวอร์จะมองว่าเป็นการโจมตี แล้วจะทำให้ไม่สามารถดาวน์โหลดได้
โดยจะมีอาการประหลาดหลายอย่าง เช่น ดาวน์โหลดวนไปมาไม่เสร็จสักที
หรือไม่สามารถดาวน์โหลดได้เลย
4.สำหรับผู้ที่ใช้ Mozilla Firefox และใช้ Add on เพื่อช่วยดาวน์โหลดนั้น
สามารถใช้ DownThemAll ได้โดยไม่มีปัญหาอะไร
แต่การดาวน์โหลดที่เกิดขึ้น จะมีเพียง session เดียว ไม่สามารถแตกไฟล์ได้
5.ท่านที่ดาวน์โหลดแล้วไม่เห็นขนาดไฟล์ ขอให้เข้าใจว่าเป็นลักษณะอาการที่เป็นปกติ
เพราะจะช่วยให้โปรแกรมที่โจมตี ไม่สามารถทำงานได้ เพราะไม่สามารถประเมินได้ว่า
ควรจะโจมตีที่ไฟล์ใด

ในกรณีที่ท่านประสบปัญหาในการดาวน์โหลด
ขอให้แจ้งมาที่ support.wimutti.net@gmail.com โดยให้แจ้งพร้อมรายละเอียดดังนี้
1.ประเทศที่ท่านอยู่ในขณะที่ดาวน์โหลด และเวลาที่เป็นเวลาท้องถิ่น (Local Time)
พร้อมเวลาที่ทด (Daylight Saving Time: DST) ถ้ามี
2.บราวเซอร์ที่ท่านใช้
3.ไฟล์ที่ท่านดาวน์โหลด
4.หน้าที่ท่านเข้าไปดาวน์โหลด
5.เซิร์ฟเวอร์ที่ท่านดาวน์ ซึ่งในข้อ 3, 4 และ 5 หากท่านส่ง url
หรือลิงก์ที่ปรากฎในช่อง address ของบราวเซอร์มา ก็ใช้ได้เหมือนกัน
6.ข้อความ Error ที่ได้รับ (ข้อนี้สำคัญมาก เพราะหากไม่บอก
ทางผู้ทำหน้าที่ให้การช่วยเหลือจะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้
และจะต้องสอบถามกลับไป ซึ่งจะทำให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา)

ขอแสดงความนับถือ
wimutti.net

ซ่อน

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังบทความของบล็อก