การทำสติปัฏฐานมี 2 ขั้นตอน ขั้นเพื่อให้เกิดสติ กับขั้นเพื่อให้เกิดปัญญา

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ใครอยากไปนิพพาน ลองฟังทางนี้ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๓๖

หลวงพ่อปราโมทย์ ปราโมชโช


แผ่นที่ 36
MP3 WMA

128Kb64Kb
วันเสาร์ที่ 31 กรกฏาคม 2553(A) 24,984 KB 12,464 KB 9,530 KB
วันเสาร์ที่ 31 กรกฏาคม 2553(B) 45,568 KB 22,732 KB 17,380 KB
วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2553 23,755 KB 11,851 KB 9,062 KB
วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2553 29,913 KB 14,923 KB 11,411 KB
วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553(A) 28,170 KB 14,053 KB 10,747 KB
วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553(B) 50,130 KB 25,007 KB 19,117 KB
วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2553(A) 28,125 KB 14,031 KB 10,729 KB
วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2553(B) 59,763 KB 29,812 KB 22,791 KB
วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2553 28,650 KB 14,293 KB 10,930 KB
วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2553 27,438 KB 13,688 KB 10,471 KB
วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2553(A) 28,260 KB 14,098 KB 10,780 KB
วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2553(B) 47,589 KB 23,740 KB 18,148 KB
วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2553(A) 29,524 KB 14,729 KB 11,261 KB
วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2553(B) 60,182 KB 30,021 KB 22,950 KB
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2553(A) 25,598 KB 12,770 KB 9,764 KB
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2553(B) 49,777 KB 24,831 KB 18,983 KB
วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2553 29,078 KB 14,506 KB 11,091 KB
วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2553(A) 24,667 KB 12,306 KB 9,409 KB
วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2553(B) 62,877 KB 31,365 KB 23,977 KB

คำชี้แจงการดาวน์โหลด อ่าน
1.ขอแนะนำให้ทุกท่านดาวน์โหลดไฟล์ไปเก็บไว้ที่เครื่องก่อนที่จะฟัง ไม่ควรฟังจากเซิร์ฟเวอร์โดยตรง
เพราะจะทำให้เกิดการดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ทุกครั้งที่ทำการฟัง
และยังจะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรทางด้านเน็ตเวอร์คมากขึ้นทั้งที่สามารถหลีกเลี่ยงได้
2.วิธีการดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ไปฟังนั้น แยกตามบราวเซอร์ได้ดังนี้
1.IE (Internet Explorer) ให้กดคลิ้กปุ่มขวา จะมีชอร์ตคัตเมนูขึ้นมา
ให้เลือก Save As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไวัในโพลเดอร์ที่ต้องการ
2.Mozilla Firefox ให้กดคลิกปุ่มขวา จะมีชอร์ตคัตเมนูขึ้นมา
ให้เลือก Save Link As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ที่ต้องการ
3.Mac
1.หากเป็นเมาส์แบบ 2 ปุ่ม ให้คลิกปุ่มขวา จะมี Dialog Box ขึ้นมา
ให้เลือก Save File As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไว้ในไดเร็คทอรีที่ต้องการ
2.หากเป็นเมาส์แบบ 1 ปุ่ม ให้กดปุ่ม command หรือปุ่มรูปแอปเปิ้ล แล้วคลิก
จะมีชอร์ตคัตเมนูขึ้นมา ให้เลือก Save File As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไว้ในไดเร็คทอรีที่ต้องการ
3.การใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด หรือช่วยเร่งดาวน์โหลด เช่น FlashGet จะไม่สามารถใช้งานได้อีก
เพราะเซิร์ฟเวอร์จะมองว่าเป็นการโจมตี แล้วจะทำให้ไม่สามารถดาวน์โหลดได้
โดยจะมีอาการประหลาดหลายอย่าง เช่น ดาวน์โหลดวนไปมาไม่เสร็จสักที
หรือไม่สามารถดาวน์โหลดได้เลย
4.สำหรับผู้ที่ใช้ Mozilla Firefox และใช้ Add on เพื่อช่วยดาวน์โหลดนั้น
สามารถใช้ DownThemAll ได้โดยไม่มีปัญหาอะไร
แต่การดาวน์โหลดที่เกิดขึ้น จะมีเพียง session เดียว ไม่สามารถแตกไฟล์ได้
5.ท่านที่ดาวน์โหลดแล้วไม่เห็นขนาดไฟล์ ขอให้เข้าใจว่าเป็นลักษณะอาการที่เป็นปกติ
เพราะจะช่วยให้โปรแกรมที่โจมตี ไม่สามารถทำงานได้ เพราะไม่สามารถประเมินได้ว่า
ควรจะโจมตีที่ไฟล์ใด

ในกรณีที่ท่านประสบปัญหาในการดาวน์โหลด
ขอให้แจ้งมาที่ support.wimutti.net@gmail.com โดยให้แจ้งพร้อมรายละเอียดดังนี้
1.ประเทศที่ท่านอยู่ในขณะที่ดาวน์โหลด และเวลาที่เป็นเวลาท้องถิ่น (Local Time)
พร้อมเวลาที่ทด (Daylight Saving Time: DST) ถ้ามี
2.บราวเซอร์ที่ท่านใช้
3.ไฟล์ที่ท่านดาวน์โหลด
4.หน้าที่ท่านเข้าไปดาวน์โหลด
5.เซิร์ฟเวอร์ที่ท่านดาวน์ ซึ่งในข้อ 3, 4 และ 5 หากท่านส่ง url
หรือลิงก์ที่ปรากฎในช่อง address ของบราวเซอร์มา ก็ใช้ได้เหมือนกัน
6.ข้อความ Error ที่ได้รับ (ข้อนี้สำคัญมาก เพราะหากไม่บอก
ทางผู้ทำหน้าที่ให้การช่วยเหลือจะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้
และจะต้องสอบถามกลับไป ซึ่งจะทำให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา)

ขอแสดงความนับถือ
wimutti.net

ซ่อน

ที่มา วิมุตติ

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังบทความของบล็อก