การทำสติปัฏฐานมี 2 ขั้นตอน ขั้นเพื่อให้เกิดสติ กับขั้นเพื่อให้เกิดปัญญา

วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2553

video: สโมสรพุทธธรรมนำทอง AIA

ที่มา Dhammada.net

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงพระธรรมเทศนา
ณใ สโมสรพุทธธรรมนำทอง AIA
เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒
มีทั้งสิ้น ๙ ตอนvideo: สโมสรพุทธธรรมนำทอง AIA (๑)video: สโมสรพุทธธรรมนำทอง AIA (๒)video: สโมสรพุทธธรรมนำทอง AIA (๓)video: สโมสรพุทธธรรมนำทอง AIA (๔)video: สโมสรพุทธธรรมนำทอง AIA (๕)video: สโมสรพุทธธรรมนำทอง AIA (๖)video: สโมสรพุทธธรรมนำทอง AIA (๗)video: สโมสรพุทธธรรมนำทอง AIA (๘) โดย sweetwinter2video: สโมสรพุทธธรรมนำทอง AIA (๙) โดย sweetwinter2

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังบทความของบล็อก