การทำสติปัฏฐานมี 2 ขั้นตอน ขั้นเพื่อให้เกิดสติ กับขั้นเพื่อให้เกิดปัญญา

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2553

ใครอยากไปนิพพาน ลองฟังทางนี้ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๓๕

หลวงพ่อปราโมทย์ ปราโมชโช

แผ่นที่ 35

คำชี้แจงการดาวน์โหลด อ่าน
1.ขอแนะนำให้ทุกท่านดาวน์โหลดไฟล์ไปเก็บไว้ที่เครื่องก่อนที่จะฟัง ไม่ควรฟังจากเซิร์ฟเวอร์โดยตรง
เพราะจะทำให้เกิดการดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ทุกครั้งที่ทำการฟัง
และยังจะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรทางด้านเน็ตเวอร์คมากขึ้นทั้งที่สามารถหลีกเลี่ยงได้
2.วิธีการดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ไปฟังนั้น แยกตามบราวเซอร์ได้ดังนี้
1.IE (Internet Explorer) ให้กดคลิ้กปุ่มขวา จะมีชอร์ตคัตเมนูขึ้นมา
ให้เลือก Save As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไวัในโพลเดอร์ที่ต้องการ
2.Mozilla Firefox ให้กดคลิกปุ่มขวา จะมีชอร์ตคัตเมนูขึ้นมา
ให้เลือก Save Link As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ที่ต้องการ
3.Mac
1.หากเป็นเมาส์แบบ 2 ปุ่ม ให้คลิกปุ่มขวา จะมี Dialog Box ขึ้นมา
ให้เลือก Save File As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไว้ในไดเร็คทอรีที่ต้องการ
2.หากเป็นเมาส์แบบ 1 ปุ่ม ให้กดปุ่ม command หรือปุ่มรูปแอปเปิ้ล แล้วคลิก
จะมีชอร์ตคัตเมนูขึ้นมา ให้เลือก Save File As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไว้ในไดเร็คทอรีที่ต้องการ
3.การใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด หรือช่วยเร่งดาวน์โหลด เช่น FlashGet จะไม่สามารถใช้งานได้อีก
เพราะเซิร์ฟเวอร์จะมองว่าเป็นการโจมตี แล้วจะทำให้ไม่สามารถดาวน์โหลดได้
โดยจะมีอาการประหลาดหลายอย่าง เช่น ดาวน์โหลดวนไปมาไม่เสร็จสักที
หรือไม่สามารถดาวน์โหลดได้เลย
4.สำหรับผู้ที่ใช้ Mozilla Firefox และใช้ Add on เพื่อช่วยดาวน์โหลดนั้น
สามารถใช้ DownThemAll ได้โดยไม่มีปัญหาอะไร
แต่การดาวน์โหลดที่เกิดขึ้น จะมีเพียง session เดียว ไม่สามารถแตกไฟล์ได้
5.ท่านที่ดาวน์โหลดแล้วไม่เห็นขนาดไฟล์ ขอให้เข้าใจว่าเป็นลักษณะอาการที่เป็นปกติ
เพราะจะช่วยให้โปรแกรมที่โจมตี ไม่สามารถทำงานได้ เพราะไม่สามารถประเมินได้ว่า
ควรจะโจมตีที่ไฟล์ใด

ในกรณีที่ท่านประสบปัญหาในการดาวน์โหลด
ขอให้แจ้งมาที่ support.wimutti.net@gmail.com โดยให้แจ้งพร้อมรายละเอียดดังนี้
1.ประเทศที่ท่านอยู่ในขณะที่ดาวน์โหลด และเวลาที่เป็นเวลาท้องถิ่น (Local Time)
พร้อมเวลาที่ทด (Daylight Saving Time: DST) ถ้ามี
2.บราวเซอร์ที่ท่านใช้
3.ไฟล์ที่ท่านดาวน์โหลด
4.หน้าที่ท่านเข้าไปดาวน์โหลด
5.เซิร์ฟเวอร์ที่ท่านดาวน์ ซึ่งในข้อ 3, 4 และ 5 หากท่านส่ง url
หรือลิงก์ที่ปรากฎในช่อง address ของบราวเซอร์มา ก็ใช้ได้เหมือนกัน
6.ข้อความ Error ที่ได้รับ (ข้อนี้สำคัญมาก เพราะหากไม่บอก
ทางผู้ทำหน้าที่ให้การช่วยเหลือจะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้
และจะต้องสอบถามกลับไป ซึ่งจะทำให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา)

ขอแสดงความนับถือ
wimutti.net

ซ่อน


MP3
WMA


128Kb64Kb

วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2553 28,482 KB 14,209 KB
10,864 KB
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2553 28,262 KB 14,099 KB
10,782 KB
วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2553 25,854 KB 12,898 KB
9,861 KB
วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2553 28,549 KB 14,242 KB
10,890 KB
วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2553(A) 28,936 KB 14,435 KB
11,038 KB
วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2553(B) 53,017 KB 26,447 KB
20,219 KB
วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2553(A) 27,393 KB 13,666 KB
10,449 KB
วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2553(B) 55,205 KB 27,538 KB
21,054 KB
วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2553 25,933 KB 12,938 KB
9,892 KB
วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2553 29,931 KB 14,932 KB
11,418 KB
วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2553 28,228 KB 14,082 KB
10,769 KB
วันศุกร์ที่ 16 กรกฏาคม 2553(A) 23,249 KB 11,599 KB
8,870 KB
วันศุกร์ที่ 16 กรกฏาคม 2553(B) 41,162 KB 20,534 KB
15,699 KB
วันเสาร์ที่ 24 กรกฏาคม 2553 26,383 KB 13,162 KB
10,065 KB
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฏาคม 2553(A) 30,791 KB 15,361 KB
11,743 KB
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฏาคม 2553(B) 48,006 KB 23,948 KB
18,309 KB
วันจันทร์ที่ 26 กรกฏาคม 2553(A) 28,782 KB 14,358 KB
10,979 KB
วันจันทร์ที่ 26 กรกฏาคม 2553(B) 41,653 KB 20,779 KB
15,887 KB
วันอังคารที่ 27 กรกฏาคม 2553(A) 28,423 KB 14,179 KB
10,844 KB
วันอังคารที่ 27 กรกฏาคม 2553(B) 51,579 KB 25,730 KB
19,669 KB
วันศุกร์ที่ 30 กรกฏาคม 2553(A) 27,280 KB 13,609 KB
10,407 KB
วันศุกร์ที่ 30 กรกฏาคม 2553(B) 40,217 KB 20,063 KB
15,337 KB

ที่มา วิมุตติ

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังบทความของบล็อก