การทำสติปัฏฐานมี 2 ขั้นตอน ขั้นเพื่อให้เกิดสติ กับขั้นเพื่อให้เกิดปัญญา

วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

การบรรยายธรรมที่ Cotto ในเครือปูนซิเมนต์ไทย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552

ที่มา dungtrin.com

นำเสนอแล้วประหม่าคุณดังตฤณตอบคำถามในการบรรยายธรรมที่ Cotto ในเครือปูนซิเมนต์ไทย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552

ทำอย่างไรจึงเป็นสุขกับการทำงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังบทความของบล็อก