การทำสติปัฏฐานมี 2 ขั้นตอน ขั้นเพื่อให้เกิดสติ กับขั้นเพื่อให้เกิดปัญญา

วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ใกล้นิพพานหรือยังจะรู้ได้อย่างไร

ที่มา dungtrin.comจะรู้ได้อย่างไรว่าภาวนาก้าวหน้าแค่ไหน ใกล้นิพพานหรือยัง
คุณดังตฤณ ตอบคำถามในการบรรยายธรรมที่ กฟผ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2552

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังบทความของบล็อก