การทำสติปัฏฐานมี 2 ขั้นตอน ขั้นเพื่อให้เกิดสติ กับขั้นเพื่อให้เกิดปัญญา

วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2553

สติปัฏฐานสี่ย่อ

ที่มา dungdrin.comคุณดังตฤณตอบคำถามในการบรรยายธรรมที่สำนักงานศาลปกครอง เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2552

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังบทความของบล็อก