การทำสติปัฏฐานมี 2 ขั้นตอน ขั้นเพื่อให้เกิดสติ กับขั้นเพื่อให้เกิดปัญญา

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ดังตฤณในรายการธรรมเสน่ห์

ที่มา dungtrin.com

ดังตฤณในรายการธรรมเสน่ห์ ช่วงที่ ๑ดังตฤณในรายการธรรมเสน่ห์ ช่วงที่ ๒ดังตฤณในรายการธรรมเสน่ห์ ช่วงที่ ๓

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังบทความของบล็อก