การทำสติปัฏฐานมี 2 ขั้นตอน ขั้นเพื่อให้เกิดสติ กับขั้นเพื่อให้เกิดปัญญา

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ใครอยากไปนิพพาน ลองฟังทางนี้ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๓๐

หลวงพ่อปราโมทย์ ปราโมชโช

แผ่นที่ 030
คำชี้แจงการดาวน์โหลด อ่าน

MP3 WMA
วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552(A)13,149 KB 10,053 KB
วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552(B)26,241 KB 20,060 KB
วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2552(A)14,620 KB 11,177 KB
วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2552(B)26,211 KB 20,038 KB
วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552(A)12,646 KB 9,669 KB
วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552(B)26,800 KB 20,489 KB
วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 255212,704 KB 9,716 KB
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2552(A)14,120 KB 10,795 KB
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2552(B)24,019 KB 18,364 KB
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2552(A)13,369 KB 10,224 KB
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2552(B)23,770 KB 18,172 KB
วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2552(A)13,644 KB 10,433 KB
วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2552(B)24,743 KB 18,916 KB
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 255212,601 KB 9,634 KB
วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 255214,140 KB 10,811 KB
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2552(A)14,168 KB 10,833 KB
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2552(B)25,765 KB 19,696 KB
วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 255212,413 KB 9,493 KB
วันอังคารที่ 14 เมษายน 255213,360 KB 10,217 KB
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 255212,900 KB 9,864 KB
ที่มา วิมุตติ

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังบทความของบล็อก