การทำสติปัฏฐานมี 2 ขั้นตอน ขั้นเพื่อให้เกิดสติ กับขั้นเพื่อให้เกิดปัญญา

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ใครอยากไปนิพพาน ลองฟังทางนี้ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๒๙

หลวงพ่อปราโมทย์ ปราโมชโช


แผ่นที่ 29

คำชี้แจงการดาวน์โหลด อ่าน
1.ขอแนะนำให้ทุกท่านดาวน์โหลดไฟล์ไปเก็บไว้ที่เครื่องก่อนที่จะฟัง ไม่ควรฟังจากเซิร์ฟเวอร์โดยตรง
เพราะจะทำให้เกิดการดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ทุกครั้งที่ทำการฟัง
และยังจะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรทางด้านเน็ตเวอร์คมากขึ้นทั้งที่สามารถหลีกเลี่ยงได้
2.วิธีการดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ไปฟังนั้น แยกตามบราวเซอร์ได้ดังนี้
1.IE (Internet Explorer) ให้กดคลิ้กปุ่มขวา จะมีชอร์ตคัตเมนูขึ้นมา
ให้เลือก Save As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไวัในโพลเดอร์ที่ต้องการ
2.Mozilla Firefox ให้กดคลิกปุ่มขวา จะมีชอร์ตคัตเมนูขึ้นมา
ให้เลือก Save Link As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ที่ต้องการ
3.Mac
1.หากเป็นเมาส์แบบ 2 ปุ่ม ให้คลิกปุ่มขวา จะมี Dialog Box ขึ้นมา
ให้เลือก Save File As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไว้ในไดเร็คทอรีที่ต้องการ
2.หากเป็นเมาส์แบบ 1 ปุ่ม ให้กดปุ่ม command หรือปุ่มรูปแอปเปิ้ล แล้วคลิก
จะมีชอร์ตคัตเมนูขึ้นมา ให้เลือก Save File As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไว้ในไดเร็คทอรีที่ต้องการ
3.การใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด หรือช่วยเร่งดาวน์โหลด เช่น FlashGet จะไม่สามารถใช้งานได้อีก
เพราะเซิร์ฟเวอร์จะมองว่าเป็นการโจมตี แล้วจะทำให้ไม่สามารถดาวน์โหลดได้
โดยจะมีอาการประหลาดหลายอย่าง เช่น ดาวน์โหลดวนไปมาไม่เสร็จสักที
หรือไม่สามารถดาวน์โหลดได้เลย
4.สำหรับผู้ที่ใช้ Mozilla Firefox และใช้ Add on เพื่อช่วยดาวน์โหลดนั้น
สามารถใช้ DownThemAll ได้โดยไม่มีปัญหาอะไร
แต่การดาวน์โหลดที่เกิดขึ้น จะมีเพียง session เดียว ไม่สามารถแตกไฟล์ได้
5.ท่านที่ดาวน์โหลดแล้วไม่เห็นขนาดไฟล์ ขอให้เข้าใจว่าเป็นลักษณะอาการที่เป็นปกติ
เพราะจะช่วยให้โปรแกรมที่โจมตี ไม่สามารถทำงานได้ เพราะไม่สามารถประเมินได้ว่า
ควรจะโจมตีที่ไฟล์ใด

ในกรณีที่ท่านประสบปัญหาในการดาวน์โหลด
ขอให้แจ้งมาที่ support.wimutti.net@gmail.com โดยให้แจ้งพร้อมรายละเอียดดังนี้
1.ประเทศที่ท่านอยู่ในขณะที่ดาวน์โหลด และเวลาที่เป็นเวลาท้องถิ่น (Local Time)
พร้อมเวลาที่ทด (Daylight Saving Time: DST) ถ้ามี
2.บราวเซอร์ที่ท่านใช้
3.ไฟล์ที่ท่านดาวน์โหลด
4.หน้าที่ท่านเข้าไปดาวน์โหลด
5.เซิร์ฟเวอร์ที่ท่านดาวน์ ซึ่งในข้อ 3, 4 และ 5 หากท่านส่ง url
หรือลิงก์ที่ปรากฎในช่อง address ของบราวเซอร์มา ก็ใช้ได้เหมือนกัน
6.ข้อความ Error ที่ได้รับ (ข้อนี้สำคัญมาก เพราะหากไม่บอก
ทางผู้ทำหน้าที่ให้การช่วยเหลือจะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้
และจะต้องสอบถามกลับไป ซึ่งจะทำให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา)

ขอแสดงความนับถือ
wimutti.net

ซ่อน
MP3WMA
วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552(A)13,149 KB10,053 KB
วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552(B)26,241 KB20,060 KB
วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2552(A)14,620 KB11,177 KB
วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2552(B)26,211 KB20,038 KB
วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552(A)12,646 KB9,669 KB
วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552(B)26,800 KB20,489 KB
วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 255212,704 KB9,716 KB
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2552(A)14,120 KB10,795 KB
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2552(B)24,019 KB18,364 KB
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2552(A)13,369 KB10,224 KB
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2552(B)23,770 KB18,172 KB
วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2552(A)13,644 KB10,433 KB
วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2552(B)24,743 KB18,916 KB
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 255212,601 KB9,634 KB
วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 255214,140 KB10,811 KB
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2552(A)14,168 KB10,833 KB
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2552(B)25,765 KB19,696 KB
วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 255212,413 KB9,493 KB
วันอังคารที่ 14 เมษายน 255213,360 KB10,217 KB
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 255212,900 KB9,864 KB

ที่มา วิมุตติ

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังบทความของบล็อก