การทำสติปัฏฐานมี 2 ขั้นตอน ขั้นเพื่อให้เกิดสติ กับขั้นเพื่อให้เกิดปัญญา

วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ใครอยากไปนิพพาน ลองฟังทางนี้ หลวงพ่อปราโมทย์ ปราโมชฺโช แผ่นที่ 23

หากมีปัญหาในการ Download แจ้งปัญหาได้ที่ support.wimutti.net@gmail.com

หลวงพ่อปราโมทย์ ปราโมชโช

แผ่นที่ ๒๓

MP3WMA
วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2550(1)14,025 KB10,727 KB
วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2550(2)32,643 KB24,958 KB
วันอังคารที่ 1 มกราคม 255121,599 KB16,514 KB
วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 255125,948 KB19,839 KB
วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2551(1)17,185 KB13,140 KB
วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2551(2)30,139 KB23,043 KB
วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2551(1)13,952 KB10,670 KB
วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2551(2)31,998 KB24,463 KB
วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 255114,149 KB10,824 KB
วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 255128,192 KB21,553 KB
วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 255114,154 KB10,829 KB
วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551(1)11,116 KB8,501 KB
วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551(2)31,892 KB24,381 KB
วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551(1)12,936 KB9,892 KB
วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551(2)28,598 KB21,864 KB
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 255126,453 KB20,224 KB

จาก วิมุตติ

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังบทความของบล็อก