การทำสติปัฏฐานมี 2 ขั้นตอน ขั้นเพื่อให้เกิดสติ กับขั้นเพื่อให้เกิดปัญญา

วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

ใครอยากไปนิพพาน ลองฟังทางนี้ หลวงพ่อปราโมทย์ ปราโมชโช แผ่นที่ ๒๒

หลวงพ่อปราโมทย์ ปราโมชโช
แผ่นที่ ๒๒
MP3WMA
วันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๐(๒)31,185 KB23,843 KB
วันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๐34,753 KB26,567 KB
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๐12,666 KB9,689 KB
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๐(๑)15,919 KB12,180 KB
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๐(๒)29,916 KB22,871 KB
วันเสาร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๐(๑)16,303 KB12,467 KB
วันเสาร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๐(๒)31,077 KB23,761 KB
วันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐34,070 KB26,046 KB
วันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐14,861 KB11,365 KB
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐(๑)14,771 KB11,297 KB
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐(๒)33,032 KB25,253 KB
วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐(๑)15,648 KB11,968 KB
วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐(๒)29,219 KB22,339 KB
วันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๐(๑)14,949 KB11,433 KB
วันอาทิตย์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๐29,369 KB22,451 KB


จาก วิมุตติ

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังบทความของบล็อก