การทำสติปัฏฐานมี 2 ขั้นตอน ขั้นเพื่อให้เกิดสติ กับขั้นเพื่อให้เกิดปัญญา

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ใครอยากไปนิพพาน ลองฟังทางนี้ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๔๖

ที่มา วิมุตติแผ่นที่ 46
 
 
 MP3 WMA
 
128Kb64Kb 48Kb
วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2555 35,406 KB 17,705 KB   13,474 KB
วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2555(A) 26,818 KB 13,411 KB   10,210 KB
วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2555(B) 31,459 KB 15,732 KB   11,970 KB
วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฏาคม 2555 33,469 KB 16,737 KB   12,734 KB
วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2555 45,846 KB 22,925 KB   17,441 KB
วันเสาร์ที่ 14 กรกฏาคม 2555 29,930 KB 14,967 KB   11,389 KB
วันศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม 2555 38,151 KB 19,077 KB   14,516 KB
วันเสาร์ที่ 21 กรกฏาคม 2555 29,099 KB 14,552 KB   11,074 KB
วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฏาคม 2555 28,765 KB 14,384 KB   10,946 KB
วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2555(A) 32,107 KB 16,056 KB   12,217 KB
วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2555(B) 40,668 KB 20,336 KB   15,474 KB
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555(A) 29,791 KB 14,898 KB   11,339 KB
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555(B) 49,991 KB 24,998 KB   19,020 KB
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555(A) 32,319 KB 16,161 KB   12,297 KB
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555(B) 47,991 KB 23,997 KB   18,261 KB
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2555(A) 31,361 KB 15,682 KB   11,933 KB
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2555(B) 37,101 KB 18,553 KB   14,118 KB
วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2555 22,720 KB 11,362 KB   8,649 KB
วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2555(A) 32,914 KB 16,459 KB   12,524 KB
วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2555(B) 38,865 KB 19,435 KB   14,790 KB

คำชี้แจงการดาวน์โหลด อ่าน
1.ขอแนะนำให้ทุกท่านดาวน์โหลดไฟล์ไปเก็บไว้ที่เครื่องก่อนที่จะฟัง ไม่ควรฟังจากเซิร์ฟเวอร์โดยตรง
   เพราะจะทำให้เกิดการดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ทุกครั้งที่ทำการฟัง
   และยังจะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรทางด้านเน็ตเวอร์คมากขึ้นทั้งที่สามารถหลีกเลี่ยงได้
2.วิธีการดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ไปฟังนั้น แยกตามบราวเซอร์ได้ดังนี้
   1.IE (Internet Explorer) ให้กดคลิ้กปุ่มขวา จะมีชอร์ตคัตเมนูขึ้นมา
      ให้เลือก Save As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไวัในโพลเดอร์ที่ต้องการ
   2.Mozilla Firefox ให้กดคลิกปุ่มขวา จะมีชอร์ตคัตเมนูขึ้นมา
      ให้เลือก Save Link As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ที่ต้องการ
3.Mac
   1.หากเป็นเมาส์แบบ 2 ปุ่ม ให้คลิกปุ่มขวา จะมี Dialog Box ขึ้นมา
      ให้เลือก Save File As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไว้ในไดเร็คทอรีที่ต้องการ
   2.หากเป็นเมาส์แบบ 1 ปุ่ม ให้กดปุ่ม command หรือปุ่มรูปแอปเปิ้ล แล้วคลิก
      จะมีชอร์ตคัตเมนูขึ้นมา ให้เลือก Save File As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไว้ในไดเร็คทอรีที่ต้องการ
   3.การใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด หรือช่วยเร่งดาวน์โหลด เช่น FlashGet จะไม่สามารถใช้งานได้อีก
      เพราะเซิร์ฟเวอร์จะมองว่าเป็นการโจมตี แล้วจะทำให้ไม่สามารถดาวน์โหลดได้
      โดยจะมีอาการประหลาดหลายอย่าง เช่น ดาวน์โหลดวนไปมาไม่เสร็จสักที
      หรือไม่สามารถดาวน์โหลดได้เลย
   4.สำหรับผู้ที่ใช้ Mozilla Firefox และใช้ Add on เพื่อช่วยดาวน์โหลดนั้น
      สามารถใช้ DownThemAll ได้โดยไม่มีปัญหาอะไร
      แต่การดาวน์โหลดที่เกิดขึ้น จะมีเพียง session เดียว ไม่สามารถแตกไฟล์ได้
   5.ท่านที่ดาวน์โหลดแล้วไม่เห็นขนาดไฟล์ ขอให้เข้าใจว่าเป็นลักษณะอาการที่เป็นปกติ
      เพราะจะช่วยให้โปรแกรมที่โจมตี ไม่สามารถทำงานได้ เพราะไม่สามารถประเมินได้ว่า
      ควรจะโจมตีที่ไฟล์ใด

   ในกรณีที่ท่านประสบปัญหาในการดาวน์โหลด
ขอให้แจ้งมาที่ support.wimutti.net@gmail.com โดยให้แจ้งพร้อมรายละเอียดดังนี้
1.ประเทศที่ท่านอยู่ในขณะที่ดาวน์โหลด และเวลาที่เป็นเวลาท้องถิ่น (Local Time)
   พร้อมเวลาที่ทด (Daylight Saving Time: DST) ถ้ามี
2.บราวเซอร์ที่ท่านใช้
3.ไฟล์ที่ท่านดาวน์โหลด
4.หน้าที่ท่านเข้าไปดาวน์โหลด
5.เซิร์ฟเวอร์ที่ท่านดาวน์ ซึ่งในข้อ 3, 4 และ 5 หากท่านส่ง url
   หรือลิงก์ที่ปรากฎในช่อง address ของบราวเซอร์มา ก็ใช้ได้เหมือนกัน
6.ข้อความ Error ที่ได้รับ (ข้อนี้สำคัญมาก เพราะหากไม่บอก
   ทางผู้ทำหน้าที่ให้การช่วยเหลือจะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้
   และจะต้องสอบถามกลับไป ซึ่งจะทำให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา)

ขอแสดงความนับถือ
wimutti.net

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังบทความของบล็อก