การทำสติปัฏฐานมี 2 ขั้นตอน ขั้นเพื่อให้เกิดสติ กับขั้นเพื่อให้เกิดปัญญา

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

New Heart New World : ดังตฤณ (Full Version)

ที่มา NewHeartNewWorld"ความเป็นคนคิดมากเกี่ยวกับเรื่องชีวิต ทำให้เราแตกต่างจากเด็กรุ่นเดียวกัน
เด็กจะหาความสนุกเข้าตัว ส่วนเราอยากหาคำตอบเข้าตัว"
"เราได้คำตอบจากหนังสือ และได้คำตอบจากครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้
และเป็นประจักษ์พยานของพระพุทธศาสนาจริงๆ มันไม่มีอะไรดีไปกว่านั้นอีกแล้ว"
บางส่วนจากประสบการณ์ตื่นรู้ที่เปี่ยมแรงบันดาลใจ
คุณศรันย์ ไมตรีเวช "ดังตฤณ" นักเขียนเผยแผ่ธรรมะ

จากหนังสือ New Heart New World โลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง
www.facebook.com/newheartnewworld

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังบทความของบล็อก