การทำสติปัฏฐานมี 2 ขั้นตอน ขั้นเพื่อให้เกิดสติ กับขั้นเพื่อให้เกิดปัญญา

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2555

หลวงพ่อเอี้ยน9DEC54 เทิดไท้ 84 พรรษา

ที่มา saratamlanna++ธรรมะบรรยายและปฏิบัติธรรม โดยพระครูวินัยธรทรงศักดิ์ วิโนทโก(หลวงพ่อเอี้ยน) สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต (วังเนียง) อ.เมือง จ.พัทลุง
++ในวันที่ 9 ธันวาคม 2554 หัวข้อรื่อง " อยู่เป็นสุขยุคโลกวิกฤต"
ณ วัดสันป่าสักวรอุไรธรรมาราม จ.เชียงใหม่
วันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2554 เวลา 17.30- น.เป็นต้นไป
++รายละเอียด++
"การปฏิบัติธรรมน้อมถวายเทิดไท้พระบารมี 84 พรรษา"
วัดสันป่าสักวรอุไรธรรมาราม ร่วมกับ ชมรมสารธรรมล้านนา
ได้จัดงานธรรมบรรยายและปฏิบัติธรรมเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเจริ ญพระชนม์ครบรอบ 84 พรรษา
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมในงานมี การสวดมนต์ การเจริญจิตตภาวนา
และการแสดงพระธรรมเทศนา
และการถวายพระพรชัยมงคล
ซึ่งองค์บรรยายธรรมประกอบด้วย
1.พระครูวินัยธรทรงศักดิ์ วิโนทโก(หลวงพ่อเอี้ยน) สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต (วังเนียง) อ.เมือง จ.พัทลุง
2.หลวงตาศิริ อินฺทสิริ วัดถ้ำผาแดงผานิมิต ต.บัวเงิน น้ำพอง จ.ขอนแก่น
3.พระอาจารย์ มิตซูโอะ คเวสโก วัดสุนันทาราม จ.กาญจนบุรี
4.คณะพระภิกษุสงฆ์จากวัดสันป่าสักวรอุไรธรรมาราม และจากวัดต่างๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังบทความของบล็อก