การทำสติปัฏฐานมี 2 ขั้นตอน ขั้นเพื่อให้เกิดสติ กับขั้นเพื่อให้เกิดปัญญา

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

รู้อย่างนี้ไม่มีทุกข์ ณ บ้านอารีย์

ที่มา

รู้อย่างนี้ไม่มีทุกข์ ณ บ้านอารีย์ ตอนที่ 1รู้อย่างนี้ไม่มีทุกข์ ณ บ้านอารีย์ ตอนที่ 2รู้อย่างนี้ไม่มีทุกข์ ณ บ้านอารีย์ ตอนที่ 3รู้อย่างนี้ไม่มีทุกข์ ณ บ้านอารีย์ ตอนที่ 4
รู้อย่างนี้ไม่มีทุกข์ ณ บ้านอารีย์ ตอนที่ 5รู้อย่างนี้ไม่มีทุกข์ ณ บ้านอารีย์ ตอนสุดท้าย

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังบทความของบล็อก