การทำสติปัฏฐานมี 2 ขั้นตอน ขั้นเพื่อให้เกิดสติ กับขั้นเพื่อให้เกิดปัญญา

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ต้นทางนิพพาน พระอาจารย์ พุทธศาสตร์ พุทธาจาโร

ที่่มา buddha4life1

ต้นทางนิพพาน พระอาจารย์ พุทธศาสตร์ พุทธาจาโร 1ต้นทางนิพพาน พระอาจารย์ พุทธศาสตร์ พุทธาจาโร 2ต้นทางนิพพาน พระอาจารย์ พุทธศาสตร์ พุทธาจาโร 3ต้นทางนิพพาน พระอาจารย์ พุทธศาสตร์ พุทธาจาโร 4ต้นทางนิพพาน พระอาจารย์ พุทธศาสตร์ พุทธาจาโร 5ต้นทางนิพพาน พระอาจารย์ พุทธศาสตร์ พุทธาจาโร 6ต้นทางนิพพาน พระอาจารย์ พุทธศาสตร์ พุทธาจาโร 7

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังบทความของบล็อก