การทำสติปัฏฐานมี 2 ขั้นตอน ขั้นเพื่อให้เกิดสติ กับขั้นเพื่อให้เกิดปัญญา

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

หลวงพ่อสมบูรณ์ ธรรมบรรยาย นาทีแห่งธรรม การฝึกสติระลึกรู้

ที่มา

หลวงพ่อสมบูรณ์ ธรรมบรรยาย01หลวงพ่อสมบูรณ์ ธรรมบรรยาย02หลวงพ่อสมบูรณ์ ธรรมบรรยาย03หลวงพ่อสมบูรณ์ ธรรมบรรยาย04หลวงพ่อสมบูรณ์ ธรรมบรรยาย05หลวงพ่อสมบูรณ์ ธรรมบรรยาย06หลวงพ่อสมบูรณ์ ธรรมบรรยาย07หลวงพ่อสมบูรณ์ ธรรมบรรยาย08หลวงพ่อสมบูรณ์ ธรรมบรรยาย09หลวงพ่อสมบูรณ์ ธรรมบรรยาย10หลวงพ่อสมบูรณ์ ธรรมบรรยาย11

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังบทความของบล็อก