การทำสติปัฏฐานมี 2 ขั้นตอน ขั้นเพื่อให้เกิดสติ กับขั้นเพื่อให้เกิดปัญญา

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วีดีโอคติธรรม

ที่มา saratamlanna

เป็นมนุษย์หรือเป็นคนคติธรรม พาหุงมหากาคติธรรม ดร.สนอง วรอุไรคติธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปราโมชฺโชคติธรรมคำสอน หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโมคติธรรมคำสอนคติธรรมคำสอนโลกธรรม 8วันเข้าพรรษามงคล 38 ประการปฏิจจสมุปบาทธัมจักรกัปปวัตตนสูตรคำแผ่เมตตา เจริญอัปมัญญาเมตตาบารมี 30 ทัศ (แบบครูบาศรีวิชัย)มองแต่ในแง่ดีเถิด

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังบทความของบล็อก