การทำสติปัฏฐานมี 2 ขั้นตอน ขั้นเพื่อให้เกิดสติ กับขั้นเพื่อให้เกิดปัญญา

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554

VDO สังขาร

ที่มา นิโรธาราม

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังบทความของบล็อก