การทำสติปัฏฐานมี 2 ขั้นตอน ขั้นเพื่อให้เกิดสติ กับขั้นเพื่อให้เกิดปัญญา

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2554

VDO สติในกาย

ที่มา นิโรธาราม

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังบทความของบล็อก