การทำสติปัฏฐานมี 2 ขั้นตอน ขั้นเพื่อให้เกิดสติ กับขั้นเพื่อให้เกิดปัญญา

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2554

VDO อัตตา อนัตตา

ที่มา นิโรธาราม

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังบทความของบล็อก