การทำสติปัฏฐานมี 2 ขั้นตอน ขั้นเพื่อให้เกิดสติ กับขั้นเพื่อให้เกิดปัญญา

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

พระครูวิทิตศาสนกิจ23Sep54จริงเหนือจริง

ที่มา saratamlanna
***คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการบรรยาย และ ปฏิบัติธรรม ณ.หอธรรมทัศน์ ตึกสงฆ์อาพาธ ชั้น 5 โรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่ วัน ศุกร์ที่ 23 กันยายน 2554 เวลา 13.00น.-16.00น. โดย พระครูวิทิตศาสนกิจ (พระอาจารย์ไพโรจน์ วิโรจโน) แห่งวัดดอยปุย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในหัวข้อเรื่อง "จริงเหนือจริง" ในโครงการ ธรรมทัศน์..เพื่อชีวิต ฟรี! ทุกอย่าง**


ไม่มีความคิดเห็น:

คลังบทความของบล็อก