การทำสติปัฏฐานมี 2 ขั้นตอน ขั้นเพื่อให้เกิดสติ กับขั้นเพื่อให้เกิดปัญญา

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ใครอยากไปนิพพาน ลองฟังทางนี้ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๔๐

ที่มา วิมุตติ
แผ่นที่ 40
MP3 WMA

128Kb64Kb 48Kb
วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2554 28,545 KB 14,241 KB 10,888 KB
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2554(A) 29,667 KB 14,800 KB 11,316 KB
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2554(B) 50,390 KB 25,137 KB 19,215 KB
วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2554 28,895 KB 14,415 KB 11,023 KB
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2554(A) 30,169 KB 15,050 KB 11,509 KB
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2554(B) 12,694 KB 6,334 KB 4,845 KB
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2554(C) 2,621 KB 1,309 KB 1,003 KB
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2554 28,657 KB 14,296 KB 10,932 KB
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2554 28,477 KB 14,206 KB 10,864 KB
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2554 28,758 KB 14,347 KB 10,970 KB
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2554 27,958 KB 13,948 KB 10,665 KB
วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2554(A) 26,402 KB 13,172 KB 10,073 KB
วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2554(B) 44,325 KB 22,111 KB 16,905 KB
วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2554(A) 27,075 KB 13,507 KB 10,329 KB
วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2554(B) 58,571 KB 29,217 KB 22,337 KB
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2554 28,617 KB 14,276 KB 10,915 KB
วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2554(A) 31,106 KB 15,518 KB 11,864 KB
วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2554(B) 52,271 KB 26,075 KB 19,934 KB
วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฏาคม 2554 28,738 KB 14,336 KB 10,961 KB
วันศุกร์ที่ 8 กรกฏาคม 2554 29,843 KB 14,888 KB 11,383 KB
วันเสาร์ที่ 9 กรกฏาคม 2554(A) 30,415 KB 15,173 KB 11,601 KB
วันเสาร์ที่ 9 กรกฏาคม 2554(B) 39,149 KB 19,530 KB 14,929 KB

คำชี้แจงการดาวน์โหลด อ่าน


1.ขอแนะนำให้ทุกท่านดาวน์โหลดไฟล์ไปเก็บไว้ที่เครื่องก่อนที่จะฟัง ไม่ควรฟังจากเซิร์ฟเวอร์โดยตรง
เพราะจะทำให้เกิดการดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ทุกครั้งที่ทำการฟัง
และยังจะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรทางด้านเน็ตเวอร์คมากขึ้นทั้งที่สามารถหลีกเลี่ยงได้
2.วิธีการดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ไปฟังนั้น แยกตามบราวเซอร์ได้ดังนี้
1.IE (Internet Explorer) ให้กดคลิ้กปุ่มขวา จะมีชอร์ตคัตเมนูขึ้นมา
ให้เลือก Save As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไวัในโพลเดอร์ที่ต้องการ
2.Mozilla Firefox ให้กดคลิกปุ่มขวา จะมีชอร์ตคัตเมนูขึ้นมา
ให้เลือก Save Link As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ที่ต้องการ
3.Mac
1.หากเป็นเมาส์แบบ 2 ปุ่ม ให้คลิกปุ่มขวา จะมี Dialog Box ขึ้นมา
ให้เลือก Save File As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไว้ในไดเร็คทอรีที่ต้องการ
2.หากเป็นเมาส์แบบ 1 ปุ่ม ให้กดปุ่ม command หรือปุ่มรูปแอปเปิ้ล แล้วคลิก
จะมีชอร์ตคัตเมนูขึ้นมา ให้เลือก Save File As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไว้ในไดเร็คทอรีที่ต้องการ
3.การใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด หรือช่วยเร่งดาวน์โหลด เช่น FlashGet จะไม่สามารถใช้งานได้อีก
เพราะเซิร์ฟเวอร์จะมองว่าเป็นการโจมตี แล้วจะทำให้ไม่สามารถดาวน์โหลดได้
โดยจะมีอาการประหลาดหลายอย่าง เช่น ดาวน์โหลดวนไปมาไม่เสร็จสักที
หรือไม่สามารถดาวน์โหลดได้เลย
4.สำหรับผู้ที่ใช้ Mozilla Firefox และใช้ Add on เพื่อช่วยดาวน์โหลดนั้น
สามารถใช้ DownThemAll ได้โดยไม่มีปัญหาอะไร
แต่การดาวน์โหลดที่เกิดขึ้น จะมีเพียง session เดียว ไม่สามารถแตกไฟล์ได้
5.ท่านที่ดาวน์โหลดแล้วไม่เห็นขนาดไฟล์ ขอให้เข้าใจว่าเป็นลักษณะอาการที่เป็นปกติ
เพราะจะช่วยให้โปรแกรมที่โจมตี ไม่สามารถทำงานได้ เพราะไม่สามารถประเมินได้ว่า
ควรจะโจมตีที่ไฟล์ใด

ในกรณีที่ท่านประสบปัญหาในการดาวน์โหลด
ขอให้แจ้งมาที่ support.wimutti.net@gmail.com โดยให้แจ้งพร้อมรายละเอียดดังนี้
1.ประเทศที่ท่านอยู่ในขณะที่ดาวน์โหลด และเวลาที่เป็นเวลาท้องถิ่น (Local Time)
พร้อมเวลาที่ทด (Daylight Saving Time: DST) ถ้ามี
2.บราวเซอร์ที่ท่านใช้
3.ไฟล์ที่ท่านดาวน์โหลด
4.หน้าที่ท่านเข้าไปดาวน์โหลด
5.เซิร์ฟเวอร์ที่ท่านดาวน์ ซึ่งในข้อ 3, 4 และ 5 หากท่านส่ง url
หรือลิงก์ที่ปรากฎในช่อง address ของบราวเซอร์มา ก็ใช้ได้เหมือนกัน
6.ข้อความ Error ที่ได้รับ (ข้อนี้สำคัญมาก เพราะหากไม่บอก
ทางผู้ทำหน้าที่ให้การช่วยเหลือจะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้
และจะต้องสอบถามกลับไป ซึ่งจะทำให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา)

ขอแสดงความนับถือ
wimutti.net

ซ่อน

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังบทความของบล็อก