การทำสติปัฏฐานมี 2 ขั้นตอน ขั้นเพื่อให้เกิดสติ กับขั้นเพื่อให้เกิดปัญญา

วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) Wat ram poeng (Tapotaram)

ที่มาวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) เลขที่ 1 หมู่ 5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ www.watrampoeng.com www.watrampoeng.net watrampoeng@hotmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังบทความของบล็อก