การทำสติปัฏฐานมี 2 ขั้นตอน ขั้นเพื่อให้เกิดสติ กับขั้นเพื่อให้เกิดปัญญา

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ใครอยากไปนิพพาน ลองฟังทางนี้ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๓๙

หลวงพ่อปราโมทย์ ปราโมชโช


คำชี้แจงการดาวน์โหลด อ่าน
1.ขอแนะนำให้ทุกท่านดาวน์โหลดไฟล์ไปเก็บไว้ที่เครื่องก่อนที่จะฟัง ไม่ควรฟังจากเซิร์ฟเวอร์โดยตรง
เพราะจะทำให้เกิดการดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ทุกครั้งที่ทำการฟัง
และยังจะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรทางด้านเน็ตเวอร์คมากขึ้นทั้งที่สามารถหลีกเลี่ยงได้
2.วิธีการดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ไปฟังนั้น แยกตามบราวเซอร์ได้ดังนี้
1.IE (Internet Explorer) ให้กดคลิ้กปุ่มขวา จะมีชอร์ตคัตเมนูขึ้นมา
ให้เลือก Save As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไวัในโพลเดอร์ที่ต้องการ
2.Mozilla Firefox ให้กดคลิกปุ่มขวา จะมีชอร์ตคัตเมนูขึ้นมา
ให้เลือก Save Link As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ที่ต้องการ
3.Mac
1.หากเป็นเมาส์แบบ 2 ปุ่ม ให้คลิกปุ่มขวา จะมี Dialog Box ขึ้นมา
ให้เลือก Save File As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไว้ในไดเร็คทอรีที่ต้องการ
2.หากเป็นเมาส์แบบ 1 ปุ่ม ให้กดปุ่ม command หรือปุ่มรูปแอปเปิ้ล แล้วคลิก
จะมีชอร์ตคัตเมนูขึ้นมา ให้เลือก Save File As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไว้ในไดเร็คทอรีที่ต้องการ
3.การใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด หรือช่วยเร่งดาวน์โหลด เช่น FlashGet จะไม่สามารถใช้งานได้อีก
เพราะเซิร์ฟเวอร์จะมองว่าเป็นการโจมตี แล้วจะทำให้ไม่สามารถดาวน์โหลดได้
โดยจะมีอาการประหลาดหลายอย่าง เช่น ดาวน์โหลดวนไปมาไม่เสร็จสักที
หรือไม่สามารถดาวน์โหลดได้เลย
4.สำหรับผู้ที่ใช้ Mozilla Firefox และใช้ Add on เพื่อช่วยดาวน์โหลดนั้น
สามารถใช้ DownThemAll ได้โดยไม่มีปัญหาอะไร
แต่การดาวน์โหลดที่เกิดขึ้น จะมีเพียง session เดียว ไม่สามารถแตกไฟล์ได้
5.ท่านที่ดาวน์โหลดแล้วไม่เห็นขนาดไฟล์ ขอให้เข้าใจว่าเป็นลักษณะอาการที่เป็นปกติ
เพราะจะช่วยให้โปรแกรมที่โจมตี ไม่สามารถทำงานได้ เพราะไม่สามารถประเมินได้ว่า
ควรจะโจมตีที่ไฟล์ใด

ในกรณีที่ท่านประสบปัญหาในการดาวน์โหลด
ขอให้แจ้งมาที่ support.wimutti.net@gmail.com โดยให้แจ้งพร้อมรายละเอียดดังนี้
1.ประเทศที่ท่านอยู่ในขณะที่ดาวน์โหลด และเวลาที่เป็นเวลาท้องถิ่น (Local Time)
พร้อมเวลาที่ทด (Daylight Saving Time: DST) ถ้ามี
2.บราวเซอร์ที่ท่านใช้
3.ไฟล์ที่ท่านดาวน์โหลด
4.หน้าที่ท่านเข้าไปดาวน์โหลด
5.เซิร์ฟเวอร์ที่ท่านดาวน์ ซึ่งในข้อ 3, 4 และ 5 หากท่านส่ง url
หรือลิงก์ที่ปรากฎในช่อง address ของบราวเซอร์มา ก็ใช้ได้เหมือนกัน
6.ข้อความ Error ที่ได้รับ (ข้อนี้สำคัญมาก เพราะหากไม่บอก
ทางผู้ทำหน้าที่ให้การช่วยเหลือจะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้
และจะต้องสอบถามกลับไป ซึ่งจะทำให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา)

ขอแสดงความนับถือ
wimutti.net


แผ่นที่ 39
MP3 WMA

128Kb64Kb 48Kb
วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554(A) 27,199 KB 13,569 KB 10,376 KB
วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554(B) 38,673 KB 19,292 KB 14,750 KB
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2554(A) 28,579 KB 14,257 KB 10,904 KB
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2554(B) 42,879 KB 21,390 KB 16,355 KB
วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2554(A) 26,400 KB 13,170 KB 10,071 KB
วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2554(B) 54,667 KB 27,270 KB 20,846 KB
วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2554(A) 23,883 KB 11,915 KB 9,113 KB
วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2554(B) 46,789 KB 23,340 KB 17,841 KB
วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2554(A) 29,020 KB 14,477 KB 11,069 KB
วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2554(B) 43,647 KB 21,773 KB 16,644 KB
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2554(A) 28,385 KB 14,161 KB 10,829 KB
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2554(B) 38,946 KB 19,429 KB 14,856 KB
วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2554 28,727 KB 14,331 KB 10,959 KB
วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554(A) 27,329 KB 13,634 KB 10,427 KB
วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554(B) 49,014 KB 24,450 KB 18,693 KB
วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2554(A) 27,466 KB 13,702 KB 10,477 KB
วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2554(B) 37,771 KB 18,842 KB 14,405 KB
วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2554 27,949 KB 13,943 KB 10,663 KB
วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2554(A) 26,720 KB 13,330 KB 10,195 KB
วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2554(B) 49,981 KB 24,933 KB 19,060 KBที่มา วิมุตติ

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังบทความของบล็อก