การทำสติปัฏฐานมี 2 ขั้นตอน ขั้นเพื่อให้เกิดสติ กับขั้นเพื่อให้เกิดปัญญา

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2554

youtube ลพ.ปราโมทย์

ที่มา ชมรมสารธรรมล้านนาไม่มีความคิดเห็น:

คลังบทความของบล็อก