การทำสติปัฏฐานมี 2 ขั้นตอน ขั้นเพื่อให้เกิดสติ กับขั้นเพื่อให้เกิดปัญญา

วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2554

ใครอยากไปนิพพาน ลองฟังทางนี้ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๓๗

หลวงพ่อปราโมทย์ ปราโมชโช


คำชี้แจงการดาวน์โหลด อ่าน
1.ขอแนะนำให้ทุกท่านดาวน์โหลดไฟล์ไปเก็บไว้ที่เครื่องก่อนที่จะฟัง ไม่ควรฟังจากเซิร์ฟเวอร์โดยตรง
เพราะจะทำให้เกิดการดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ทุกครั้งที่ทำการฟัง
และยังจะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรทางด้านเน็ตเวอร์คมากขึ้นทั้งที่สามารถหลีกเลี่ยงได้
2.วิธีการดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ไปฟังนั้น แยกตามบราวเซอร์ได้ดังนี้
1.IE (Internet Explorer) ให้กดคลิ้กปุ่มขวา จะมีชอร์ตคัตเมนูขึ้นมา
ให้เลือก Save As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไวัในโพลเดอร์ที่ต้องการ
2.Mozilla Firefox ให้กดคลิกปุ่มขวา จะมีชอร์ตคัตเมนูขึ้นมา
ให้เลือก Save Link As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ที่ต้องการ
3.Mac
1.หากเป็นเมาส์แบบ 2 ปุ่ม ให้คลิกปุ่มขวา จะมี Dialog Box ขึ้นมา
ให้เลือก Save File As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไว้ในไดเร็คทอรีที่ต้องการ
2.หากเป็นเมาส์แบบ 1 ปุ่ม ให้กดปุ่ม command หรือปุ่มรูปแอปเปิ้ล แล้วคลิก
จะมีชอร์ตคัตเมนูขึ้นมา ให้เลือก Save File As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไว้ในไดเร็คทอรีที่ต้องการ
3.การใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด หรือช่วยเร่งดาวน์โหลด เช่น FlashGet จะไม่สามารถใช้งานได้อีก
เพราะเซิร์ฟเวอร์จะมองว่าเป็นการโจมตี แล้วจะทำให้ไม่สามารถดาวน์โหลดได้
โดยจะมีอาการประหลาดหลายอย่าง เช่น ดาวน์โหลดวนไปมาไม่เสร็จสักที
หรือไม่สามารถดาวน์โหลดได้เลย
4.สำหรับผู้ที่ใช้ Mozilla Firefox และใช้ Add on เพื่อช่วยดาวน์โหลดนั้น
สามารถใช้ DownThemAll ได้โดยไม่มีปัญหาอะไร
แต่การดาวน์โหลดที่เกิดขึ้น จะมีเพียง session เดียว ไม่สามารถแตกไฟล์ได้
5.ท่านที่ดาวน์โหลดแล้วไม่เห็นขนาดไฟล์ ขอให้เข้าใจว่าเป็นลักษณะอาการที่เป็นปกติ
เพราะจะช่วยให้โปรแกรมที่โจมตี ไม่สามารถทำงานได้ เพราะไม่สามารถประเมินได้ว่า
ควรจะโจมตีที่ไฟล์ใด

ในกรณีที่ท่านประสบปัญหาในการดาวน์โหลด
ขอให้แจ้งมาที่ support.wimutti.net@gmail.com โดยให้แจ้งพร้อมรายละเอียดดังนี้
1.ประเทศที่ท่านอยู่ในขณะที่ดาวน์โหลด และเวลาที่เป็นเวลาท้องถิ่น (Local Time)
พร้อมเวลาที่ทด (Daylight Saving Time: DST) ถ้ามี
2.บราวเซอร์ที่ท่านใช้
3.ไฟล์ที่ท่านดาวน์โหลด
4.หน้าที่ท่านเข้าไปดาวน์โหลด
5.เซิร์ฟเวอร์ที่ท่านดาวน์ ซึ่งในข้อ 3, 4 และ 5 หากท่านส่ง url
หรือลิงก์ที่ปรากฎในช่อง address ของบราวเซอร์มา ก็ใช้ได้เหมือนกัน
6.ข้อความ Error ที่ได้รับ (ข้อนี้สำคัญมาก เพราะหากไม่บอก
ทางผู้ทำหน้าที่ให้การช่วยเหลือจะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้
และจะต้องสอบถามกลับไป ซึ่งจะทำให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา)

ขอแสดงความนับถือ
wimutti.net

ซ่อน

แผ่นที่ 37
MP3 WMA

128Kb64Kb
วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2553(A) 28,313 KB 14,125 KB 10,802 KB
วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2553(B) 49,178 KB 24,532 KB 18,755 KB
วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2553(A) 27,945 KB 13,941 KB 10,661 KB
วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2553(B) 50,676 KB 25,279 KB 19,325 KB
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553(A) 26,986 KB 13,463 KB 10,294 KB
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553(B) 41,325 KB 20,615 KB 15,761 KB
วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2553 26,893 KB 13,416 KB 10,259 KB
วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2553 50,372 KB 25,128 KB 19,208 KB
วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2553(A) 24,829 KB 12,387 KB 9,473 KB
วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2553(B) 53,763 KB 26,819 KB 20,502 KB
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2553 51,978 KB 25,929 KB 19,824 KB
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2553 23,347 KB 11,647 KB 8,905 KB
วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2553 48,492 KB 24,190 KB 18,492 KB
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2553(A) 24,935 KB 12,439 KB 9,513 KB
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2553(B) 41,905 KB 20,904 KB 15,980 KB
วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2553(A) 26,561 KB 13,251 KB 10,133 KB
วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2553(B) 48,109 KB 23,999 KB 18,347 KB
วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2553(A) 27,350 KB 13,644 KB 10,433 KB
วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2553(B) 43,323 KB 21,612 KB 16,523 KB

ที่มา วิมุตติ

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังบทความของบล็อก