การทำสติปัฏฐานมี 2 ขั้นตอน ขั้นเพื่อให้เกิดสติ กับขั้นเพื่อให้เกิดปัญญา

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553

video: มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช

ที่มา Dhammada.net

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงพระธรรมเทศนา
ณ. มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒
มีทั้งสิ้น ๙ ตอน

โดย sweetwinter2

หลวงพ่อปราโมทย์ มสธ 29 เมย 52 Part 1 of 9หลวงพ่อปราโมทย์ มสธ 29 เมย 52 Part 2 of 9หลวงพ่อปราโมทย์ มสธ 29 เมย 52 Part 3 of 9หลวงพ่อปราโมทย์ มสธ 29 เมย 52 Part 4 of 9หลวงพ่อปราโมทย์ มสธ 29 เมย 52 Part 5 of 9หลวงพ่อปราโมทย์ มสธ 29 เมย 52 Part 6 of 9หลวงพ่อปราโมทย์ มสธ 29 เมย 52 Part 7 of 9หลวงพ่อปราโมทย์ มสธ 29 เมย 2552 Part 8 of 9หลวงพ่อปราโมทย์ มสธ 29 เมย 52 Part 9 of 9

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังบทความของบล็อก