การทำสติปัฏฐานมี 2 ขั้นตอน ขั้นเพื่อให้เกิดสติ กับขั้นเพื่อให้เกิดปัญญา

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2553

หลวงพ่อจรัญสอนกรรมฐาน

ที่มา You Tube

โดย thammaidea

หลวงพ่อจรัญสอนกรรมฐาน ตอนที่ 1/9

สอนวิปัสสนากรรมฐานโดยหลวงพ่อจรัญ ตอนที่ 1 (การเตรียมตัววิปัสสนากรรมฐาน)หลวงพ่อจรัญสอนกรรมฐาน ตอนที่ 2/9

สอนวิปัสสนากรรมฐานโดยหลวงพ่อจรัญ ตอนที่ 2 (ตำแหน่งลิ้นปี่)หลวงพ่อจรัญสอนกรรมฐาน ตอนที่ 3/9

สอนวิปัสสนากรรมฐานโดยหลวงพ่อจรัญ ตอนที่ 3 (การยืนหนอ 5 ครั้ง)หลวงพ่อจรัญสอนกรรมฐาน ตอนที่ 4/9

สอนวิปัสสนากรรมฐานโดยหลวงพ่อจรัญ ตอนที่ 4 (การเดินจงกรม)หลวงพ่อจรัญสอนกรรมฐาน ตอนที่ 5/9

สอนวิปัสสนากรรมฐานโดยหลวงพ่อจรัญ ตอนที่ 5 (การกำหนดอิริยาบถนั่ง 1)หลวงพ่อจรัญสอนกรรมฐาน ตอนที่ 6/9

สอนวิปัสสนากรรมฐานโดยหลวงพ่อจรัญ ตอนที่ 6 (การกำหนดอิริยาบถนั่ง 2)หลวงพ่อจรัญสอนกรรมฐาน ตอนที่ 7/9

สอนวิปัสสนากรรมฐานโดยหลวงพ่อจรัญ ตอนที่ 7 (ประโยชน์ของการฝึกวิปัสสนากรรมฐาน 1)หลวงพ่อจรัญสอนกรรมฐาน ตอนที่ 8/9

สอนวิปัสสนากรรมฐานโดยหลวงพ่อจรัญ ตอนที่ 8 (ประโยชน์ของการฝึกวิปัสสนากรรมฐาน 2)หลวงพ่อจรัญสอนกรรมฐาน ตอนที่ 9/9

สอนวิปัสสนากรรมฐานโดยหลวงพ่อจรัญ ตอนที่ 9 (วิธีแผ่เมตตาและแผ่ส่วนกุศล)

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังบทความของบล็อก