การทำสติปัฏฐานมี 2 ขั้นตอน ขั้นเพื่อให้เกิดสติ กับขั้นเพื่อให้เกิดปัญญา

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2553

แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น

ที่มา You Tube

โดย prathongman

แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๑แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๒แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๓แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๔แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๕แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๖

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังบทความของบล็อก