การทำสติปัฏฐานมี 2 ขั้นตอน ขั้นเพื่อให้เกิดสติ กับขั้นเพื่อให้เกิดปัญญา

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553

การปฎิบัติธรรมของหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา wizwimutti

การปฎิบัติธรรมของหลวงพ่อ#1การปฎิบัติธรรมของหลวงพ่อ#2หลวงพ่อสอนภาวนา Part 1

หลวงพ่อสอนภาวนา โดยการเจริญสติ ตามรู้กาย ตามรู้ใจ ณ ชมรมกัลยาณธรรมหลวงพ่อสอนภาวนา Part 2หัดเจริญสติ

หลวงพ่อสอนเจริญสติ ณ มสธ.หัวใจการปฎิบัติ

หลวงพ่อเทศน์ ณ มสธ. เรื่องการเจริญสติในชีวิตประจำวันความสุขกับนักภาวนา

หลวงพ่อเทศน์ถึง ความสุขทางโลก และความสุขจากการภาวนา ณ มสธการปฎิบัติธรรมในพุทธศาสนา

หลวงพ่อสอนถึงการปฎิบัติธรรมในพุทธศาสนาณ มสธ.ปฎิบัติแล้วได้อะไร

โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ณ ชมรมกัลยาณธรรมมรรคผลนิพพาน

หลวงพ่อสอนถึงเรื่องมรรคผลนิพพาน ซึ่งมีจริงๆ พร้อมวิธีที่จะถึงนิพพานได้ปัญญา 3 ขั้น

ปัญญา 3 ขั้นที่เกิดจากการภาวนา หลวงพ่อเทศน์ ณ มสธ.ความสุขกับนักภาวนา

หลวงพ่อเทศน์ถึง ความสุขทางโลก และความสุขจากการภาวนา ณ มสธ.และวิปัสสนา โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ณ ชมรมกัลยาณธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังบทความของบล็อก