การทำสติปัฏฐานมี 2 ขั้นตอน ขั้นเพื่อให้เกิดสติ กับขั้นเพื่อให้เกิดปัญญา

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เดินจงกรมเห็นสภาวะขึ้นลงเดี๋ยวสงบเดี๋ยวฟุ้ง

ที่มา dungtrin

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังบทความของบล็อก