การทำสติปัฏฐานมี 2 ขั้นตอน ขั้นเพื่อให้เกิดสติ กับขั้นเพื่อให้เกิดปัญญา

วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ดำรงชีวิตอย่างไรให้มีความสุข

ที่มา You Tube

โดย pongpetch

ดำรงชีวิตอย่างไรให้มีสุขในยุคเศรษฐกิจตกสะเก็ด เตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรถ้าเกิดภัยพิบัติ
ภาวะโลกร้อน ภัยธรรมชาติที่กำลังจะเกิด ที่ไหนในโลกจะโดนภัยพิบัติกันบ้าง
การบรรยายโดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา และคุณดังตฤณ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2552

ดำรงชีวิตอย่างไรให้มีความสุข 1/4ดำรงชีวิตอย่างไรให้มีความสุข 2/4ดำรงชีวิตอย่างไรให้มีความสุข 3/4ดำรงชีวิตอย่างไรให้มีความสุข 4/4

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังบทความของบล็อก