การทำสติปัฏฐานมี 2 ขั้นตอน ขั้นเพื่อให้เกิดสติ กับขั้นเพื่อให้เกิดปัญญา

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ใครอยากไปนิพพาน ลองฟังทางนี้ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช แผ่นที่ ๒๐

หลวงพ่อปราโมทย์ ปราโมชโช
แผ่นที่ ๒๐
MP3 WMA
วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๐(๒)17,485 KB 7,341 KB
วันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๐7,383 KB 7,602 KB
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๐14,519 KB 14,946 KB
วันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐8,087 KB 8,327 KB
วันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐8,516 KB 8,769 KB
วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐10,076 KB 10,376 KB
วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐1,957 KB 2,019 KB
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐(๑)3,139 KB 3,235 KB
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐(๒)16,855 KB 17,351 KB
วันเสาร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐7,473 KB 7,696 KB
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐7,284 KB 7,501 KB
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐16,697 KB 17,188 KB
วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๐6,789 KB 6,992 KB
วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๐(๑)7,924 KB 8,160 KB
วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๐(๒)16,277 KB 16,755 KB
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๐7,130 KB 8,532 KB
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๐8,346 KB 17,997 KB
วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๐(๑)8,286 KB 8,594 KB

จาก วิมุตติ

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังบทความของบล็อก