การทำสติปัฏฐานมี 2 ขั้นตอน ขั้นเพื่อให้เกิดสติ กับขั้นเพื่อให้เกิดปัญญา

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2551

เสียงธรรม พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี)

พระครูเกษมธรรมทัต
(สุรศักดิ์ เขมรํสี)

พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี)

สำนักปฏิบัติกรรมฐาน วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
+ วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา +
พระครูเกษมธรรมทัต

จาก ธรรมะไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังบทความของบล็อก